EMSERFUMT S.A.

Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
977 550 020
info@tanatoritarragona.cat
http://www.tanatoritarragona.cat

Informació i presentació ofertes

Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
977 550 020
info@tanatoritarragona.cat
http://www.tanatoritarragona.cat
Data de publicació
Des de

S'han trobat 2 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
  OBRES A REALITZAR PER EFECTUAR VARIES REPARACIONS PUNTUALS AL TANATORI MUNICIPAL 13/02/2015 13:05 GMT(+1:00) EMSERFUMT S.A. Adjudicació
  Obres Reparació íntegra d'un forn crematori. 13/02/2015 13:06 GMT(+1:00) EMSERFUMT S.A. Adjudicació
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

NORMATIVA

  • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
  • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa