EMSERFUMT S.A.

Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
977 550 020
info@tanatoritarragona.cat
http://www.tanatoritarragona.cat

Información y presentación ofertas

Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
977 550 020
info@tanatoritarragona.cat
http://www.tanatoritarragona.cat
Fecha de publicación
Desde

Se han encontrado 2 Licitaciones
EXPEDIENTE LICITACIÓN FECHA PUBLICACIÓN PODER ADJUDICADOR ESTADO
  OBRES A REALITZAR PER EFECTUAR VARIES REPARACIONS PUNTUALS AL TANATORI MUNICIPAL 13/02/2015 13:05 GMT(+1:00) EMSERFUMT S.A. Adjudicació
  Obres Reparació íntegra d'un forn crematori. 13/02/2015 13:06 GMT(+1:00) EMSERFUMT S.A. Adjudicació
* La fecha publicación, si no se expresa lo contrario, se refiere a la fecha de publicación en el Perfil de Contratante.

NORMATIVA

  • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
  • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa