Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.
Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.

2 turismes nous adaptats a cotxes fúnebres i 1 furgó nou adaptat a furgó fúnebre judicial

Estat: Pendent adjudicació

EMSERFUMT S.A.

Informació General

 • Expedient: 20190916
 • Data de publicació de l'anunci: 05/11/2019 16:32 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  EMSERFUMT S.A.
 • Impulsor:
  EMSERFUMT S.A.
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: El criteri base de valoració és la millor relació qualitat-preu. Així mateix, es valorarà i puntuarà de forma idèntica pels dos lots: A. El preu: fins a un màxim de 65 punts B. Presentació de fotografies i característiques tècniques de l'adaptació dels vehicles: 2 punts. C. Garanties: fins a un màxim de 8 punts. C.1. Garantia del fabricant (mínima de 2 anys): 0’5 punts per any addicional C.2. Garantia dels elements d'adaptació del vehicle fúnebre (mínima de 2 anys): 0’3 punts per any addicional C.3. Garantia de xapa i pintura (mínima de 3 anys): 0’2 punts per any addicional
 • Termini de presentació d'ofertes: 20/11/2019 17:00
 • Obertura d'ofertes: 29/11/2019 13:00

Lloc de presentació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: aargued@funespana.es
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: La solvència requerida en el plec de clàusules administratives
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): Lot 1: 160.184 euros exclòs l'IVA - Lot 2: 33.401’51 euros exclòs l'IVA
 • Te lots?:
 • Lots:

Lloc d'informació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: aargued@funespana.es
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa