EMSERFUMT S.A.

Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
977 550 020
info@tanatoritarragona.cat
http://www.tanatoritarragona.cat

Información y presentación ofertas

Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
977 550 020
info@tanatoritarragona.cat
http://www.tanatoritarragona.cat
Fecha de publicación
Desde

Se han encontrado 4 Licitaciones
EXPEDIENTE LICITACIÓN FECHA PUBLICACIÓN PODER ADJUDICADOR ESTADO
20200305 Adjudicació del contracte d’arrendament de la cafeteria-restaurant de la seu d’EMSERFUMT 05/03/2020 09:57 GMT(+1:00) EMSERFUMT S.A. Termini de presentació d’ofertes obert
  LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI AUXILIAR PER UBICAR UN CREMATORI I UNA SALA CERIMÒNIES 15/01/2020 18:04 GMT(+1:00) EMSERFUMT S.A. Adjudicació
20190916 2 turismes nous adaptats a cotxes fúnebres i 1 furgó nou adaptat a furgó fúnebre judicial 05/11/2019 16:32 GMT(+1:00) EMSERFUMT S.A. Adjudicació
  Obres Reparació íntegra d'un forn crematori. 13/02/2015 13:06 GMT(+1:00) EMSERFUMT S.A. Adjudicació
* La fecha publicación, si no se expresa lo contrario, se refiere a la fecha de publicación en el Perfil de Contratante.

NORMATIVA

  • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
  • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa