L’objecte d’aquest contracte és l’adjudicació de les d’obres a realitzar per efectuar varies reparacions puntuals al Tanatori Municipal de Tarragona, situat a la Carretera Vella de Valencia nº 2 de Tarragona.


Reparacions puntuals

  • Data de publicació: 20/01/2015
  • Poder adjudicador: EMSERFUMT S.A.
  • Tipologia: Contracte d'obres
  • Descripció: L’objecte d’aquest contracte és l’adjudicació de les d’obres a realitzar per efectuar varies reparacions puntuals al Tanatori Municipal de Tarragona, situat a la Carretera Vella de Valencia nº 2 de Tarragona.
  • Documents:
  • Anunci convocatòria

NORMATIVA

  • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
  • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa